LICZBY PROROCZE

    Wcześniej pisałam na temat liczb urodzenia  i mogliście poznać cechy osobowościowe przypisane do danej liczby.   Numerologia 
   Teraz chciałabym rozpocząć cykl związany z numerologią przepowiadającą przyszłość. Dzięki temu można będzie przepowiedzieć następne dziesięć lat naszego życia.  Jest to prosta formuła obliczeniowa, której łatwo będzie się Wam nauczyć.
     Według tej formuły życie każdego z nas podzielone jest na dziewięcioletnie cykle. Każdy rok ma inne znaczenie i właśnie tym będę się zajmować przez najbliższy okres.
   Zanim przejdę do meritum sprawy, pragnę zaznaczyć, że ten system nie obejmuje lat kalendarzowych, trwa on od daty urodzenia w jednym roku do daty urodzenia w następnym roku.
                Poniżej dokładnie przedstawię na czym to polega.
   Jeśli przykładowo ktoś urodził się 30  listopada 2009 roku nie może używać liczby mistrzowskiej dla tego roku (2009), dopóki nie dojdzie do dnia swoich urodzin. Do dnia swoich urodzin będzie pracował z liczbą mistrzowską z roku 2008, czyli do 30 listopada 2009 roku, a od 1 grudnia ta osoba rozpocznie pracę z liczbą mistrzowską z 2009 roku. 
     Jeśli natomiast dana osoba urodziła się 1 maja 2009 roku, to ta osoba będzie pracowała z liczbą mistrzowską z 2008 roku przez pierwsze cztery miesiące. W maju, począwszy od 2 maja, ta osoba dopiero może używać liczby mistrzowskiej z 2009 roku.  

                Jak wygląda formuła numerologii przepowiadającej?
    Aby przystąpić do znalezienia swojej liczby należy zacząć od daty urodzin. Do dnia urodzin dodajemy miesiąc (rok nie ma w tym przypadku znaczenia).
np. 30 listopad = 3+0+1+1 = 5

         Poniżej podaję liczby mistrzowskie dla danego roku:
2015 - 52                             2020 - 57
2016 - 53                             2021 - 58
2017 - 54                             2022 - 59
2018 - 55                             2013 - 60
2019 - 56                             2014 - 61

 Teraz należy dodać liczbę z daty swojego urodzenia (dzień + miesiąc) do liczby mistrzowskiej z danego roku: 
np. 5 + 52 ( jest to liczba mistrzowska z roku 2015) = 57
  Wynikiem jest liczba dwucyfrowa, dlatego należy ją zredukować do liczby jednocyfrowej:
57 = 5 + 7 = 12 = 1 + 2 = 3 
  Dla osoby urodzonej w dniu 30 listopada liczbą mistrzowską na rok 2015 była liczba 3, ale od 1 grudnia jest to liczba 4.  ( 5 + 53 = 58 = 5 + 8 = 13 = 1 + 3 = 4 )

Facebook


Etykiety: , , , , , ,