Urodzeni 20 czerwca

             Osoba urodzona w tym dniu jest zdecydowana, wie czego chce od życia, w dodatku jest zręczna i aktywna, ale lubi sobie pomarzyć i pobujać w obłokach.
           Posiada podwójną naturę trochę też nerwową i niespokojną, ale mimo to, należy do ludzi bardzo uzdolnionych, pragnie rozwijać się umysłowo, chętnie się kształci i jest osobą łagodną, a przy tym bystrą. Pomimo, iż posiada niestały charakter, jego umysł należy do bardzo aktywnych, bez przerwy zajęty jest pracą myślową, projektami, układaniem planów itp. Potrafi niezmiernie często zmieniać zainteresowania, przez co ciągle też zmienia swoją pracę i nie ma z tym większego problemu. 
           Obrotny, szuka swojego szczęścia po świecie, ale nie zawsze je znajduje. Niekiedy okazuje się, że tak naprawdę jest prawdziwym marzycielem, który buja w obłokach. Należy do osób dosyć impulsywnych, ale jednocześnie, jak chce, to potrafi być też zdecydowany w swych działaniach i władczy. Jest obdarzony licznymi zdolnościami, posiada mnóstwo talentów, a przy tym dąży do zdobycia autorytetu, gdyż chce dominować nad innymi, ale jak już zdobywa władzę, to zazwyczaj sprawuje ją w sposób spokojny i stara się nie obrażać swoich podwładnych.
                     Wady:
            Nie potrafi być zdecydowany, często podpisuje się pod cudzymi projektami bądź myślami, dlatego nie potrafi odmówić nikomu. Dzięki temu, iż jest nerwowy i niespokojny, nie zawsze potrafi wybrać dla siebie właściwą drogę, a nawet popada w radykalny pesymizm. Dlatego z powodu braku wytrwałości i wiary w siebie, porzuca swoje zamiary i ciekawe projekty. 
            Mimo tych mankamentów, trzeba mu przyznać, że posiada silną wolę, może nie do końca, ale posiada i ma również poczucie własnej godności i dumy narodowej. 
            Z natury należy do ludzi pracowitych i dąży do tego, aby zajmować odpowiedzialne stanowisko.   
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,