Urodzeni 03 czerwca

           Osoba urodzona w tym dniu nie ma najmniejszego problemu ze zmianą miejsca zamieszkania, oraz chętnie zmienia pracę, gdyż nie przywiązuje wagi do stałego zatrudnienia.
          Inteligentny, błyskotliwy, dużo mówi, uwielbia podróże i zmiany pobytu, gdyż nie lubi siedzieć w jednym miejscu, można powiedzieć, że lubi trochę taki koczowniczy tryb życia. Należy do ludzi nieco wyniosłych, aktywnych i pełnych energii, jednym słowem to taki niespokojny duch o dużych zdolnościach dyplomatycznych. 
          Dzięki swej dociekliwości i mądrości potrafi idealnie kierować różnymi sprawami życiowymi. W kontaktach międzyludzkich pokazuje swą wyższość, ale i tak chętnie poświęca się dla innych, okazując im wrażliwość i uczuciowość, co niekiedy źle się dla niego kończy.
          Z natury ludzie ci posiadają podwójny charakter, raz potrafią być serdeczni, przyjacielscy, czym przyciągają do siebie innych, a z drugiej strony są obojętni, oziębli i kapryśni. Najlepiej czują się oni w pracy związanej z dziennikarstwem, drukowaniem, nauczaniem, lub podróżami. Także dobrze czuje się w pracach ręcznych i artystycznych, gdyż posiada dość duże predyspozycje w tym kierunku.  
                Wady:
          Ich największą wadą jest mściwość, skrytość, drażliwość i łatwość wpadania w gniew. Lubią też płytkie dyskusje i bezprzedmiotowe spory. Najsilniej wady te ujawniają się u osób urodzonych w ciągu dnia.  
         Godnym podkreślenia jest fakt, że posiadają oni niezwykłe zdolności umysłowe, dzięki którym zdobywają wysokie wykształcenie, obycie i często osiągają wysokie stanowiska.
                Co im grozi?
         Często nie zdają oni sobie sprawy, że współpraca z niektórymi ludźmi może okazać się dla nich bardzo niebezpieczna. Również z powodu niedostatecznie sprecyzowanych celów życiowych, zmienności charakteru, czy też innych wydarzeń życiowych, może okazać się, że nie wszystko im się udaje. Wówczas ich życie staje się często bezużyteczne zarówno dla nich samych, jak i dla innych, wtedy ich życie upływa na zabawie i rozrywkach.
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,