Urodzeni 24 kwietnia

          Osoba urodzona w tym dniu posiada dyktatorskie skłonności, a jej stosunki domowe nie należą do najmilszych.
          Z charakteru jest dość nadpobudliwy, porywczy, skłonny do sporów i często wpadający w gniew. Jest przyzwyczajony  do wywierania swego autorytetu na otoczenie i wykazuje skłonności do despotyzmu. Przestrzega obowiązkowości i dyscypliny, ale należy do ludzi bardzo pewnych siebie, którym wydaje się, że tylko oni zawsze mają słuszność. Raczej nigdy nie przyznaje racji innym ludziom. Nie chce się do tego przyznać, ale często do życia nastawiony jest pesymistycznie. 
          Zazwyczaj w dniu dzisiejszym rodzą się dwa typy ludzi. 
          Jeden z nich jest leniwy i uparty, często eksponujący swe siły życiowe w kierunku uciech zmysłowych. 
          Drugi natomiast jest spokojny, szlachetny, stara się wszystkim wokół pomagać. Chętnie poddaje się wszelkim prawom społecznym i potrafi przezwyciężyć swój wrodzony egoizm. Staje się wówczas dobroczyńcą i pracuje bezinteresownie i wytrwale dla dobra własnego i całej ludzkości.
          Najlepszym zawodem dla tych osób jest zawód, który wymaga spokojnej pracy, zdolności artystycznych, stałości, zdecydowania i pewności siebie. Wobec tego może być doskonałym rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, przedsiębiorcą, bankierem, finansistą, czy też dyrektorem. 
W domu nie utrzymuje zbyt dobrych stosunków z rodzina. 
                  Czego powinien się wystrzegać?
           Nie powinien być nazbyt popędliwy, gdyż zaszkodzi swoim interesom. Przez swą nadmierną popędliwość i skłonność do sporów często zakłóca spokój domowy i niszczy swe życie rodzinne. 
           Kobieta z dnia dzisiejszego jest doskonałą gospodynią, zna się na kuchni i jest wspaniałą opiekunką dla ludzi chorych. 
           Kto urodził się dzisiaj szczęście w małżeństwie osiągnie z osobami urodzonymi w czasie: od 22 sierpnia do 21 września i od 21 grudnia do 19 stycznia.    
facebook.com/margoseila
Etykiety: , , , ,