Urodzeni 23 kwietnia

            Osoba urodzona w tym dniu jest niezwykle praktyczna, która potrafi zbić całkiem pokaźny majątek.
           Pomimo, iż z natury jest osobą nieco filozoficzną, to należy do typowych materialistów o skłonnościach i zamiłowaniach czysto praktycznych. Do wszystkich jest ustosunkowany raczej wspaniałomyślnie, za to do pieniędzy jest bardzo przywiązany. Z wiekiem pragnie spokoju i chce korzystać z owoców własnej pracy, ale za to staje się osobą coraz bardziej nieustępliwą. 
           Mimo swych upodobań materialistycznych posiada niezwykle silnie rozwiniętą stronę uczuciową. Jest wrażliwy i uczuciowy, a jego skłonności i niechęć do wszystkiego jest niezwykle silna i stała. 
           Osoby inteligentne dążą do tego, aby zapanować nad swoimi niższymi popędami, które występują u nich dosyć silnie. Odznaczają się oni niezwykle wielką intuicją, dlatego posiadają rozwinięte duże zdolności artystyczne.                        Natomiast ludzie o niższym poziomie inteligencji, stojący na niskim szczeblu kultury, często stają się ofiarami własnych instynktów i odruchów. Potrafią uganiać się za rozkoszami życia materialnego, jedzenia i picia. Intuicja nie działa u nich w prawidłowy sposób.   
                    Wady:
           Może przejawiać skłonności do nienawiści, zazdrości i zawiści. Jego uczucia są wówczas dość silnie skoncentrowane, dlatego może być on niebezpiecznym wrogiem. 

           Zazwyczaj odbywają oni liczne podróże. Także małżeństwo zawierają często z pobudek finansowych. Najprawdopodobniej zakochają się w kobiecie starszej od siebie. 
           Natomiast kobieta z dnia dzisiejszego nawet w późniejszym wieku wygląda młodo i atrakcyjnie, oraz lubi się kochać.
           Ludzie urodzeni dzisiaj dopiero w późniejszym wieku osiągają duże powodzenie, które stopniowo wzrasta. Dążą oni do zrobienia dużego majątku i zazwyczaj udaje im się to zrealizować.  
facebook.com/margoseila


Etykiety: , , , ,