Urodzeni 21 kwietnia

     Osoba urodzona w tym dniu odznacza się wyjątkowymi zdolnościami dyplomatycznymi.
         W swych dążeniach potrafi być cierpliwy, zdecydowany i dosyć zacięty, w dodatku jest praktyczny, ale jego pogląd na życie jest raczej typowo materialistyczny. Swoje decyzje opiera na faktach, a nie na mrzonkach i jeśli już się czegoś podejmuje, to robi to solidnie.
         Należą oni do ludzi poważnych, często zastanawiających się nad swoimi decyzjami, zamkniętymi w sobie, dzięki temu potrafią osiągnąć dużą potęgę duchową. Posiadają oni też dar tworzenia przeróżnych projektów i przeprowadzania manipulacji. Ogólnie wykazują się wielką zręcznością życiową, umiejętnie potrafią opanować warunki i przezwyciężyć wszystkie przeszkody.   Udaje im się to wszystko osiągnąć dzięki swej stanowczości. 
         Skupia wokół siebie wielu wrogów, a to dlatego, że posiada "dar" dyskutowania ze wszystkimi i nie uznawania ich zdania. Przez tę jego upartość znajdą się tacy, co mu zaszkodzą, a tym samym przysporzą licznych problemów. Jednak dzięki swoim zdolnościom dyplomatycznym i zaciętością potrafi zatryumfować nad swoimi wrogami i odnieść spektakularne zwycięstwo.            Osoby urodzone dzisiaj o północy, lub w samo południe są bardziej podatne na ograniczające warunki życia niż pozostali, natomiast osoby urodzone od północy do zachodu słońca zdobywają wielkie majątki. 
         Osobie urodzonej od zachodu słońca do północy grozi utrata posiadanego majątku lub duże trudności w zdobyciu go. Mimo tych przeciwieństw losu, akurat w tym przypadku astrologia nie zanotowała jakiegoś prawdziwego fatalizmu u tych osób, twierdząc, że "Człowiek rozsądny i prawy sam może przezwyciężyć przeciwieństwa losu". 
         Jeśli chodzi o zdrowie, to osoby urodzone dzisiaj mają mocny organizm, ale mogą mieć drobne problemy z gardłem lub sercem. Również  nadmiar u niego sił życiowych może doprowadzić go do niebezpiecznego uderzenia krwi do głowy. 
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,