Urodzeni 01 kwietnia

           Osoba urodzona w tym dniu jest dumna, wyniosła, nieprzystępna i pragnie zawsze stać na czele innych. 
           Dysponuje dużymi pokładami energii i posiada wysokie ambicje. W życiu dąży do tego, aby zająć jak najwyższą pozycję społeczną i chce, aby wszyscy ją doceniali i szanowali. Jest wszechstronnie uzdolniona i bardzo towarzyska. Bardzo jest przywiązana do ogniska domowego, stara się utrzymywać dobre stosunki z rodziną i nawet jest dumna ze swoich krewnych. 
           Zazwyczaj udaje im się osiągnąć bardzo wysokie stanowiska, zwłaszcza w życiu społecznym i państwowym, oraz zdobyć uznanie wśród ogółu. W innych zawodach ludzie ci nie osiągają już tak wysokich pozycji. Są dość oryginalni, jeśli chodzi o ich podejście do życia, zazwyczaj chodzą własnymi drogami i nie lubią, gdy ktoś im mówi, co mają robić. Poprzez swoją indywidualność często wchodzą w konflikt z aktualnie rządzącą władzą, lub społeczeństwem, zdarza się im nawet, że poprzez swoje zachowania popadają w niebezpieczeństwo. 
           Ogólnie rzecz biorąc, ludzie z dzisiaj, jeśli będą z uporem maniaka trzymać się własnej drogi, to nie wyjdą na tym najlepiej.   
                   Wady:
           Największą ich wadą jest egoizm i nadmierna popędliwość. Oni są też bardzo kapryśni i niezbyt łatwo zapominają o doznanych krzywdach, chociaż rzadko mają ochotę się mścić. To takie typy ludzi, że prędzej zginą, walcząc w obronie swoich racji, lub przyjaciół, niż się wycofają lub ulegną. 
          To bardzo tajemnicze osoby, które nigdy nie zdradzają swoich planów.Posiadają gorący temperament i są bardzo aktywni, zazwyczaj w życiu szybko się rozwijają. Jeśli chodzi o ich zdrowie, to nie powinni oni używać zbyt ostrych pokarmów i nie brać narkotyków.
                   Czego powinien się wystrzegać?
          Powinien unikać nadmiernego otaczania się przyjaciółmi i bardziej słuchać głosu intuicji, i swego sumienia. Więcej wówczas skorzysta, niż w towarzystwie innych ludzi.
facebook.com/margoseila
Etykiety: , , , ,