Urodzeni 28 marca

          Osoba urodzona w tym dniu posiada dużą intuicję i nie dostrzega wad swoich przyjaciół.
          Z natury jest bardzo przyjazny i dość szybki. Niezwykle trudno jest przed nim cokolwiek ukryć. Wystarcza mu tylko jedno spojrzenie, a niezwykle precyzyjnie potrafi powiedzieć, co kogoś boli, potrafi nawet określić powód troski i przyczynić się do jej rozwiązania. W stosunku do swych przyjaciół jest bezkrytyczny i zupełnie nie widzi ich błędów. Natomiast w stosunku do obcych jest bardzo trafnym obserwatorem i od razu dostrzega wszystkie ich wady. 
          Jest postępowy, szybko przyswaja wszelkie nowinki i w każdej dziedzinie pracy stara się stosować najnowocześniejsze metody i techniki. Wręcz uwielbia słowne potyczki z ludźmi na jego poziomie. Jest też przedsiębiorczy i gorliwy, oraz dosyć wybuchowy, potrafi wyładowywać swe emocje na podwładnych i dąży do narzucenia im swej woli, oraz pragnie stać na ich czele. Gdy udaje mu się zwycięsko wyjść z jakiejś opresji, to wówczas jest niezwykle szczęśliwy. Próbuje wzywać do walki swoich przeciwników, aby mieć pole do popisu i pokazać się z jak najlepszej strony. 
                  Wady:
          Bywa nieopanowany, popędliwy, niespokojny i bardzo żywiołowy, potrafi być też mściwy. Prędko wybucha gniewem  i łatwo wywołuje wokół siebie zamieszanie. Dość często przeciwstawia się ogólnie przyjętym zasadom, wywołując tym samym wzburzenie otoczenia. Ma tendencje do popadania w niebezpieczne sytuacje i narażania własnego życia, dlatego może stać się ofiarą własnej nieostrożności.

          Mężczyzna urodzony dzisiaj nigdy nie unika walki, nie cofa się przed żadnym niebezpieczeństwem i pragnie tylko zwycięstwa i to za wszelką cenę. Jest rozczarowany, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.
          Natomiast kobieta z dzisiaj charakterem jest podobna do mężczyzny, w swych znajomych i przyjaciołach dostrzega same dobre rzeczy. Posiada ostry język, który skutecznie potrafi używać w stosunku do osób niesympatycznych.
facebook.com/margoseila
Etykiety: , , , ,