Urodzeni 15 marca

       Osoba urodzona w tym dniu jest uczciwa, szlachetna, sprawiedliwa, dobroduszna, zawsze ma dobre intencje w stosunku do innych.
       Z natury jest przesympatyczną osobą i bardzo życzliwą dla innych, pragnie zawsze żyć w zgodzie z ludźmi. Jet niezwykle wrażliwa, dlatego jej odczucia są głębokie i nawet najmniejsza rzecz potrafi sprawić jej ogromną przykrość, ale nigdy nie okazuje tego na zewnątrz. W życiu jej bywa różnie, raz jest lepiej, kiedy indziej potrafi być źle. Jednak należy do ludzi wytrzymałych, którzy tak łatwo się nie załamują i nie popadają w depresję. Zazwyczaj udaje jej się osiągnąć zamierzone cele, nie traci przy tym majątku, honoru i dobrej opinii. Posiada przenikliwy umysł, jest inteligentna, jej ambicje są wysokie, a wiara niezłomna i zawsze ma czyste intencje. 
        Mimo tak wielu pozytywnych atutów, nie zawsze jest odpowiednio rozumiana przez otoczenie. Często w życiu zajmuje wysokie stanowiska i cieszy się ogólnym szacunkiem wśród społeczeństwa. Jeżeli dana osoba wywodzi się z wyższych sfer to wówczas swoją karierę osiąga poprzez odniesienie zwycięstwa nad swoimi wrogami, natomiast osoby wywodzące się z niższych sfer, dochodzą do pokaźnego majątku i też mogą zostać osobami wybitnymi. 
        To bardzo delikatne i łagodne osoby, ale z wiekiem ich wrażliwość się potęguje. Często, to co denerwuje innych ludzi, ich zazwyczaj nie rusza, oni wszystko przyjmują ze stoickim spokojem. Zarówno kobieta jak i mężczyzna posiada dość liczne potomstwo, z którym jest bardzo silnie związane. Nie zawsze są oni jednak odbierani jako dobrzy i wzorowi rodzice, gdyż w stosunku do swoich dzieci są bardzo pobłażliwi. 
             Co im grozi?
        Pomimo, iż w swoim życiu ciężko pracują, to ich osiągnięcia często bywają nieadekwatne w stosunku do pracy i wysiłku, jaki w nią włożyli. Również stanowiska, jakie piastują nie zawsze zapewniają im trwałość zatrudnienia, często są oni narażeni na jakieś radykalne zmiany, czy inne rzeczy.
             Wady:
        Często osoby te lubią wykwintne życie, próbują narkotyków, lub innych środków odurzających, i bardzo lubią przebywać w towarzystwie osób płci przeciwnej. W późniejszym okresie te ich przyzwyczajenia często bywają zgubne w skutkach.  
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,