Urodzeni 07 marca

         Osoba urodzona w tym dniu za wszelką cenę dąży do uzyskania niepodległości i zazwyczaj ją osiąga.
    Bardzo dobrze idzie mu w życiu, gdy staje na czele jakiegoś przedsiębiorstwa, banku, czy innej instytucji. Potrafi być zarówno panem, jak i pożytecznym podwładnym, ale mimo wszystko woli rządzić. 
    Odznacza się poczuciem własnej siły i odwagi w poczynaniach życiowych. Dąży do bycia samodzielnym i udaje mu się to osiągnąć, zdobywa wymarzone stanowiska, ale to wszystko wymaga od niego uzbrojenia się w cierpliwość i czekanie. Piastując wysokie stanowiska zazwyczaj obmyśla ciekawe plany i realizuje zuchwałe przedsięwzięcia.   
     W życiu jest bardzo aktywny, dlatego przez osoby postronne odbierany jest jako człowiek ciągle niezadowolony z panującego porządku. Niezmiernie łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności życiowych, wtedy w stosunku do przełożonych staje się lizusem. 
     Za wszelką cenę pragnie być niezależny finansowo od innych, dlatego dąży do zrobienia kariery i nie przebiera w środkach, aby to osiągnąć. Niekiedy też wykorzystuje słabość innych do osiągnięcia własnych celów. Nie należy do osób okrutnych, ale nie zna skrupułów w dążeniu do zadowolenia swej ambicji. Nie cieszy go to, że ktoś jest od niego słabszy, ale nie waha się wykorzystać tej okoliczności, jak tylko zauważy, że zyskuje na tym.
     Nie ma wielu znajomych ani przyjaciół, dlatego często swoje życie spędza w osamotnieniu. W swych poglądach jest stanowczy, ale brakuje mu nieraz radości i wesołości życia.  
             Wada:
     Jego największą wadą jest nadmierna ambicja i nie zawsze zrównoważony charakter, który bywa powodem jego nieustannego niepokoju i nie pozwala mu na osiągnięcia pełni szczęścia w życiu. 
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,