Urodzeni 02 marca

           Osoba urodzona w tym dniu jest bezkonfliktowa, ugodowa, dobroduszna, chętnie pomaga potrzebującym i ma zamiłowania kolekcjonerskie.
          Jej życie duchowe może osiągać bardzo wysoki rozwój, wówczas wykazuje chęć pomagania, jest delikatna, sprawiedliwa i współczuje wszystkim potrzebującym. Zawsze lojalna w stosunku do przyjaciół, popiera ich zarówno w dobrym jak i złym. Nie widzi błędów w postępowaniu osób, które kocha i wierzy każdemu ich słowu, co często brane jest za jej ujemną cechę. Interesuje się nie tylko stroną zewnętrzną życia, ale również jego wewnętrzną i wszelkimi przeżyciami duchowymi. Pragnie przeniknąć zjawiska życiowe i odkryć to, co istotne, często doszukuje się działania sił psychicznych i innych zasadniczych przyczyn. Posiada doskonałe zdolności do robienia interesów, oraz ma zdolności kolekcjonerskie. Dzięki swej niezwykłej giętkości psychicznej i umiejętności dostosowywania się do wszelkich warunków, rozumie i silnie odczuwa wewnętrzną stronę życia. 
          Zdarzają się jednak jednostki z tego dnia, których nie interesują sprawy ogólnoludzkie, nie mają też szerszych zainteresowań, prowadzą bierny tryb życia i często w życiu okazują niezdecydowanie. 
              Wady:
          Niekiedy ludzie ci przejawiają niezwykły upór i nie dają sobie nic wytłumaczyć. Im bardziej się ich przekonuje, tym większy przejawiają opór. Należy dodać, że jeśli chodzi o sprawy umysłowe, to nie wykazują zbytniej konsekwencji. Jeżeli natomiast wreszcie zaakceptują jakiś pogląd, który wcześniej zaciekle zwalczali, to zaczynają od razu twierdzić, że zawsze w to wierzyli, tylko nie chcieli tego okazywać. 
             Co mu grozi?
          Często ma duże aspiracje życiowe i przeważnie udaje mu się osiągnąć jakieś lepsze stanowisko. Kiedy jednak wzniesie się już na wyżyny sławy i zaszczytów, to wtedy często okazuje się, że grożą mu jakieś niebezpieczeństwa i przykrości. 
facebook.com/margoseila
Etykiety: , , , ,