Urodzeni 19 lutego

    Osoba urodzona w tym dniu interesuje się zagadnieniami naukowymi.
          Uczucia tych osób nie są zbyt gorące, ale za to zawsze stałe i szlachetne. Posiadają oni wysokie ambicje i poczucie własnej godności, swoje wysiłki skupiają na osiągnięciu wysokiej pozycji i autorytetu. Wykazują też zdolności do panowania i sprawowania władzy i chociaż często są niskiego pochodzenia, to szybko wysuwają się do przodu, osiągając lepszą pozycję życiową, niż jego poprzednicy, lub koledzy. 
         Bardziej zainteresowani są sprawami ogólnoludzkimi niż drobnymi wydarzeniami życia codziennego. Nie interesują ich cierpienia pojedynczych ludzi, wolą zajmować się szerszymi zagadnieniami dotyczącymi całego społeczeństwa. Interesują ich zagadnienia ekonomiczne dotyczące wszystkich ludzi, anie pomoc poszczególnym jednostkom. Takie zachowanie, w niektórych przypadkach, staje się ich obsesją, która może doprowadzić ich do niepowodzeń życiowych. 
         Powściągliwy i rozważny, potrafi dochować powierzonej tajemnicy, chętnie przyjmuje nowe idee nie przekreślając starych. Niełatwo jest w nich rozbudzić w sobie entuzjazm, a mimo swej sympatycznej natury, nie zawsze udaje mu się osiągnąć popularność wśród szerszej masy ludności. Zazwyczaj przeciętni ludzie nie potrafią prawidłowo ocenić wartości tych osób, które nie reagują na każde doznanie, lecz zastanawiają się i obmyślają swoje dalsze kroki. Taką reakcję można zaliczyć do wad tych ludzi, dlatego, iż często życie wymaga od nas szybkiej reakcji na niektóre działania i szybkiego podjęcia jakiejkolwiek decyzji, a nie zwlekania, czy obmyślania dalszego postępowania. Taka bierność może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji i zaważyć na karierze życiowej tych osób. 
         Są oni zamknięci w sobie, żyją we własnym świecie, ale posiadają dar przewidywania, a w pracy są bardzo staranni. Potrafią zgodnie żyć ze swoimi sąsiadami, gdyż pochłonięci własną pracą nie wtrącają się w życie innych.                    Najlepiej sprawdza się w zawodach związanych z elektrycznością, radiem, kinem, lotnictwem czy koleją. Gdy w końcu staje się bogaty, wówczas z jego bogactwa korzystają inni.      
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,