Urodzeni 17 lutego


        Osoba urodzona w tym dniu jest nieugięta i niezachwiana w swych poglądach, oddana najbliższym, dąży do zgodności, równowagi i porozumienia.
       Posiada optymistyczną koncepcję każdej sprawy za którą się zabierze i dlatego właśnie im udaje się to, czego inni nie potrafili wykonać. Cechuje ją rozwaga, skromność i grzeczność, dlatego często na pierwszy rzut oka, trudno jest dostrzec w tym człowieku coś specjalnego. Mimo to, jest to jednostka całkowicie świadoma tego, co robi, zrównoważona, która potrafi strzec i bronić swoich interesów. Jest niezmiernie inteligentny, ma wszechstronne zainteresowania, ale tak ogólne, że ma problem z ustosunkowaniem się do jakiejkolwiek specjalizacji w nauce, czy pracy. 
       To bardzo tolerancyjne osoby, nawet do tego stopnia, że otoczenie odnosi się do nich z szacunkiem. Dąży do postępu, ale nie skreśla istniejącego porządku rzeczy. Odznacza się dużym poczuciem realności życia i uznaje swój własny pogląd, poszerzony zawsze o dodatkową wiedzę. Na obecnym etapie rozwoju ludzkości, postęp u tych ludzi jest walką dwóch przeciwstawnych poglądów. Jednak w końcowym efekcie zawsze dochodzi do równowagi i pełnej akceptowalności każdego z poglądów. Ludzie, bardziej impulsywni, nie są w stanie zrozumieć człowieka z dnia dzisiejszego i często występują przeciw niemu z licznymi zarzutami i nie są w stanie docenić dobrych jego rad, jakich im udziela. Nigdy się nie nudzi, gdyż otaczają go znajomi i przyjaciele, wesoły i nie ma najmniejszego problemu w nawiązywaniu relacji z obcymi. 
        Z wiekiem ludzie ci stają się doskonałymi znawcami charakterów ludzkich i potrafią ocenić każdego niemal człowieka. Zdarzają się jednak wyjątki, że nie lubią towarzystwa, źle się w nim czują, dążą tylko do zbicia majątku, nie przebierając w metodach, nawet są w stanie brać udział w grach hazardowych.
                  Do czego powinien dążyć?
        Powinien iść przez życie drogą prawości i pracy, wypełniać wszystkie obowiązki i nie ryzykować, gdyż może doprowadzić do bankructwa i utraty swych wspólników i przyjaciół.   
 facebook.com/margoseila


 

Etykiety: , , , ,