Urodzeni 03 lutego

            Osoba urodzona w tym dniu jest postępowa i oryginalna, jednak nie przepada za tym, co przestarzałe i niefunkcjonalne.
           Niemalże od najmłodszych lat musi liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Zawsze służy dobrą radą i wsparciem dla innych, udziela im cennych rad i wskazówek, ale sama, przynajmniej w pierwszej połowie życia, potrzebuje wsparcia i opieki. Jest wszechstronnie uzdolniona i dąży do rozwijania swoich zdolności, zwłaszcza w kierunku naukowym i artystycznym. 
           Dzięki temu, że posiada bardzo wysoko rozwiniętą intuicję, osiąga znaczny stopień rozwoju duchowego. Interesuje się najnowszymi odkryciami i nowinkami technologicznymi, naukowymi, oraz nowymi metodami leczenia ludzi. Jej poglądy są zawsze postępowe, odrzuca natomiast to, co staromodne i nienowoczesne. Należy przyznać, że są to osoby bardzo praktyczne i potrafią rozwinąć w sobie duże zdolności do robienia interesów, gdy im się to uda, wówczas stają się oni bardzo przywiązani do swoich pieniędzy i zysków materialnych. 
          Potrafią doskonale zrozumieć wszelkie słabości ludzkie i im współczuć. Są wspaniałymi i wiernymi przyjaciółmi, ale tylko dla niektórych ludzi, z reguły jest to bardzo wąskie grono. Często, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wywierają na nich ogromny wpływ. 
         Podstawą do ich życia wewnętrznego, jest dążenie do wolności duchowej, do której dorastają stopniowo, zazwyczaj po wielu doświadczeniach i przejściach, nie zawsze pozytywnych. W życiu, na osoby te czeka jeszcze wiele trudności, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie muszą włożyć wiele wysiłku w osiągnięcie swego celu. 
         Z natury są to trochę dziwne osoby, gdyż lubią samotność i nigdy się ze sobą nie nudzą, służą jednak pomocą innym, a z czasem, aktywnie angażują się w akcje niesienia pomocy dla innych, stając się przy tym samotnikami. 
                Wady:
         Częstą wadą tych ludzi są problemy ze skupieniem się, oraz brakiem zdolności do koncentracji. Ludzie ci na ogół są mili, dobroduszni, pełni jak najlepszych intencji, nie lubią szkodzić innym, ale często brak orientacji życiowej i nietaktowne zachowania, mogą ich narazić na różne nieprzyjemne sytuacje.             Zdarza się im też niekiedy zapominać o ważnych szczegółach, wykazują wówczas wahanie i tracą głowę, co często wywołuje niezadowolenie ludzi bardziej zdolnych i praktycznych. 
              Do czego powinien dążyć?
        Powinien dążyć do zachowania maksymalnej ostrożności w stosunku do nieprzewidzianych sytuacji i niebezpieczeństw.  
facebook.com/margoseila

    

Etykiety: , , , ,