Urodzeni 31 stycznia

         Osoba urodzona w tym dniu jest niezwykle oryginalna i posiada dużo taktu, niezwykle łatwo dostosowuje się do innych i ulega ich wpływom. 
         Jest ostrożna, cierpliwa, wytrwała, ale bywa też nieco próżna i nastawiona na szybki efekt. Jednak, mimo tych drobnych mankamentów, jest bardzo sympatyczną osobą. Jest uzdolniona w kierunku artystycznym oraz kocha ludzi i wielkie ideały. 
         Dzięki swej uprzejmości i łatwości w nawiązywaniu kontaktu często obraca się w wyższych sferach towarzyskich. Mimo, iż jest osobą pesymistyczną, to jednak bardzo szybko potrafi je zamienić na stany pełne radości, ufności i wiary. Posiada bardzo dużo siły i energii, którą nie zawsze potrafi okiełznać i przez to często wynikają w jej otoczeniu nieporozumienia. Swoich wrogów ma typowo złośliwych, natomiast przyjaciół ma bardzo pomocnych i popierających go we wszystkich działaniach. 
         Przebywając w towarzystwie osób wysoko postawionych, nie ma problemu ze zdobyciem ich zaufania. Są to ludzie przebojowi, jednak nie posiadają zdolności przewidywania, co często powoduje u nich problemy. W życiu raz jest na wozie, a raz pod wozem. Jednak dzięki swemu temperamentowi i pomocy ze strony znajomych, odzyskuje stracone pozycje. 
                Czego powinien się wystrzegać?
         Aby nie postępować w sposób chaotyczny i niezrozumiały dla innych.
                Wady:
         Jego największą wadą jest brak koordynacji pomiędzy życiem praktycznym, a jego poglądami. Mimo swego szerokiego światopoglądu, często nie dostrzega najprostszych sytuacji życiowych, które rzutują później na całe jego dalsze życie. Jest bardzo pracowitym człowiekiem, chętnie wykonuje wszystko, co mu się zleca, ale zapomina o szczegółach, nie dostrzegając tym samym, nadarzających się korzystnych sytuacji.       
facebook.com/margoseila


Etykiety: , , , ,