Urodzeni 28 stycznia

               Osoba urodzona w tym dniu jest niezwykle oryginalna i bardzo samodzielna, nie lubi, gdy ktoś chce ją ograniczać, oraz wprost nie znosi złośliwości ze strony innych ludzi.
      Z natury jest osobą władczą i niezależną, bardzo wysoko ceni sobie wolność, dlatego nie znosi wszelkich zakazów i barier, oraz nie cierpi być przymuszaną do jakiejś pracy. Taki człowiek pozostawiony sam sobie, mający swobodę działania często więcej potrafi zdziałać dla ludzi niż taki, który jest ograniczany. 
      Potrafi być arogancki i bezczelny, a przy tym władczy, dlatego niezbyt łatwo i chętnie potrafi ustąpić w walce. Jeśli nie jest w stanie pewnych rzeczy rozstrzygnąć na swoją korzyść, wówczas potrafi cierpliwie czekać, aby sytuacja sama się rozwikłała, oczywiście z korzyścią dla niego. 
      Niezwykle trudno jest go oszukać, gdyż dość precyzyjnie potrafi przeniknąć ludzkie osobowości. Posiada dość specyficzny dar rozpoznawania chorób u ludzi, dlatego wybierając zawód medyczny, będzie w tym kierunku rewelacyjnym specjalistą. Innym zawodem w którym też się sprawdzi, będzie zawód wymagający koncentracji umysłowej i wytrwałej pracy. Oczywiście, nie wszyscy z tych osób są uzdolnieni w tych kierunkach, często wśród dzisiaj urodzonych, można spotkać wielu wybitnych artystów, literatów, muzyków, czy też wynalazców. 
       Ludzie ci to niezwykle wrażliwe osoby, jednak nie tak łatwo dają wyprowadzić się z równowagi, jeśli już, to wtedy reagują dość agresywnie na szyderstwa pod swoim adresem.   
                   Wady:
       Najdotkliwszą wadą tych ludzi jest niezdecydowanie i nadmierne rozpraszanie się. Potrafią oni także często się spóźniać, albo zbytnio spieszyć. Często osoby te nie są z siebie zadowolone i chętnie wszystko odkładają do następnego razu. 
       Kobieta urodzona dzisiaj bardzo troszczy się o zapewnienie bytu materialnego swojej rodzinie i dlatego denerwuje ją zły stan interesów swego partnera, lub bycie na łasce czy niełasce innych ludzi. Jest ona bardzo wrażliwa na opinie otoczenia i dotkliwie przeżywa, gdy inni źle o niej mówią. 
      Zarówno kobieta jak i mężczyzna potrafią troszczyć się o utrzymanie swej władzy i pozycji życiowe,j oraz o powagę swego autorytetu. 
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,