Urodzeni 20 stycznia

               Osoba urodzona w tym dniu jest dobrym mówcą, lubi się lansować, a przy tym błyszczeć, chętnie też zajmuje wysokie stanowiska, gdyż uwielbia władzę i autorytet.
          Już od najwcześniejszych lat jego życia daje się zauważyć, że lubi rządzić i najbliższym daje się we znaki, dlatego przed wejściem w życie, taki młody człowiek powinien nauczyć się bycia powściągliwym w wyrażaniu swoich nieprzemyślanych stwierdzeń i wygórowanych ambicji. Jego pragnieniem jest chęć dokonania czegoś wyjątkowego, wybitnego i zdobywanie środków materialnych. Wierzy w siebie i swoje możliwości, wie też jak wykorzystać swoją wiedzę, aby zdobyć to, czego pragnie. 
          W tych dążeniach zawsze przyświeca mu jeden cel - korzyści i zyski dla siebie, dlatego wszelkie informacje, jakie uda mu się zdobyć, wykorzystuje dla własnego użytku. Z wiekiem, gdy stwierdza, że nie udało mu się zdobyć wystarczająco pokaźnego majątku, lub zrobić kariery, wówczas odczuwa duże niezadowolenie. 
          To urodzony krasomówca i ten talent często wykorzystuje, aby przekonać innych, że muszą podporządkować się prawu i normom ogólnie przyjętym, gdyż to akurat jest mu na rękę. Posiada także zdolności konstrukcyjne i wynalazcze, chętnie też opiekuje się innymi, przejmuje nawet za nich odpowiedzialność, twierdząc, że robi to wszystko w imię wyższych wartości. 
         Mimo tych wad, osoby te posiadają także zalety, które najlepiej można zauważyć podczas wykonywania poważnej pracy typu: nauczyciel, nadzorca, inspektor, czy detektyw.     
               Wady:
        Do najbardziej widocznych wad można tu zaliczyć to, że jest skryty i nie okazuje swoich uczuć na zewnątrz, oraz bywa dość często ponury. Inną wadą jest też jego nadmierny materializm. 
       Jest to człowiek inteligentny, a zarazem przebiegły, bez problemu zauważa słabe strony innych ludzi i potrafi natychmiast odpowiednio je wykorzystać. Nie jest w stanie wykonać pracy, jeśli nie widzi z niej natychmiastowego i dużego pożytku. Droga życiowa tych osób nie należy do najłatwiejszych, często muszą oni przechodzić różne trudne sytuacje i borykać się z licznymi przeciwnościami losu, jednak są oni w stanie osiągnąć cel, jaki sobie w życiu wyznaczyli. Ich skłonności i upodobania są nadzwyczaj proste. 
       Mimo to, są to ludzie przyjemni w obyciu, pracowici, poważnie myślący o życiu i starający się coś w życiu osiągnąć.
facebook.com/margoseila
Etykiety: , , , ,