Urodzeni 27 grudnia

          Osoba urodzona w tym dniu jest łagodna, dobra, w życiu kieruje się sprawiedliwością i rozwagą.
        Jest też poważna i wymagająca zarówno w stosunku do siebie jak i do innych, w dodatku potrafi być sympatyczna i współczująca ludziom ułomnym i słabym. Rozsądna, nie podejmie żadnej wiążącej decyzji bez gruntownego przemyślenia jej i dogłębnej analizy. 
        Inteligentny, zawsze gotowy do działania, jest dobrym organizatorem i potrafi kontrolować pracę innych. Dodatkowo, wszechstronnie uzdolniony, a do tego jest osobą ruchliwą, dlatego też w życiu sam sobie daje radę, nie oczekuje na niczyją pomoc. Najszczęśliwszy czuje się aktywnie pracując i spełniając się przy tym zawodowo. Nigdy nikogo nie naśladuje, sam jest autorem wielu ciekawych pomysłów, dlatego nie potrzebuje taniej reklamy. Zdarza mu się, że w kontaktach z innymi jest szorstki i porywczy, a jego ruchy, szybkie i niesprecyzowane. Jak się zdenerwuje, to jego gniew narasta powoli, ale też bardzo wolno się uspokaja. Długo pamięta doznane urazy i krzywdy, jednak nie mści się, gdyż to nie leży w jego naturze. 
        Jeśli chodzi o uczucia takiego człowieka, to nie należy do osób stałych, często trudno mu się zdecydować, kto ma być jego partnerem życiowym, może jednak tak się zdarzyć, że sam doświadczy niestałości w uczuciach, wówczas bardzo cierpi.
              Czego powinien się strzec?
        Pomimo, iż należy do osób wyjątkowo ostrożnych, to nie znaczy, że nie może zostać oszukanym, lub okradzionym. Zdarza mu się to wtedy, gdy myśli, że wszystko dokładnie zabezpieczył, ale w natłoku spraw może o niektórych rzeczach zapomnieć. Także nie powinien być zbyt otwarty w stosunku do otoczenia, gdyż może narazić się na przykre tego konsekwencje.
        Nie układają mu się także stosunki z ojcem, gdyż ten często bywa gwałtowny. W efekcie końcowym często zdobywa pokaźny majątek, ale tylko i wyłącznie dzięki sobie i swemu sprytowi, nigdy natomiast dzięki pomocy innych ludzi. 
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,