Urodzeni 26 grudnia

        Osoba urodzona w tym dniu jest uzdolniona w kierunku artystycznym i lubi przebywać w towarzystwie osób płci przeciwnej.
       Są to osoby samodzielne, które polegają tylko i wyłącznie na sobie, a swą siłę potrafią czerpać z własnego wnętrza i doświadczenia. Zazwyczaj są oni wszechstronnie uzdolnieni i swą wiedzę  umiejętnie wykorzystują w każdej sytuacji. Potrafią też skoncentrować się na swych celach życiowych i dążyć do ich zrealizowania za wszelką cenę, i to nieważne, jakie będą tego końcowe efekty. 
       Bardzo ambitny, poważny, myślący, delikatny, zachwyca go wszystko, co piękne, zarówno w sztuce jak i w przyrodzie. Ma dobry gust i bardzo podobają się mu osoby płci przeciwnej, dlatego bardzo chętnie nawiązuje z nimi bliższe relacje.
       Może mieć problemy ze stawami kolanowymi, dlatego powinni oni unikać nadmiernego ich obciążania. Zazwyczaj zajmuje się swoimi problemami i nie należy do osób, które mieszają się w sprawy innych ludzi. 
           Wada:
       Największą wadą tych ludzi jest nadmierny egoizm i zbytnia gadatliwość, a także to, że czasami w przypływie emocji, potrafią przez dłuższy czas rozmawiać o swoich troskach i problemach, jakie ich spotkały. 
          Jak długo będą oni żyli?
       Ludzie urodzeni  dzisiaj należą do dbających o swoje zdrowie i  niepoddających się chorobom, dlatego zazwyczaj długo żyją, dłużej niż przeciętny człowiek w tym samym, co oni wieku. Dodatkowym atutem jego jest to, że do końca swych dni zachowuje jasność umysłu. Ewentualnymi chorobami, jakie mogą ich dotknąć to reumatyzm, chwilowe niedyspozycje żołądkowe, i zwykłe dolegliwości podeszłego wieku. Zazwyczaj zdrowie tak długo im dopisuje, jak długo zachowują aktywność fizyczną. Dlatego dobrze byłoby, aby do późnego wieku, mogli się czymś zajmować, gdyż pochłonięci pracą zapominają o depresji i innych stanach przybicia, a te są dla nich największym  wrogiem.
         Jak wychować dziecko?
      Dzieci takie rodzą się już z predyspozycją do egoizmu, dlatego zarówno rodzice i nauczyciele powinni dążyć do rozwijania w nich pragnienia służenia innym, zamiast do dążenia do zaspakajania własnego egoizmu. Należy zadbać również, aby dziecko zachowało umiar we wszelkich działaniach, umiało zachować się, oraz aby nie przebywało w towarzystwie, gdzie króluje brak kultury i używa się wulgaryzmów, gdyż dzieci te są bardzo  podatne i szybko przyswajają  negatywne zachowania.

facebook.com/margoseila


Etykiety: , , , ,