Urodzeni 21 grudnia

         Osoba urodzona w dniu dzisiejszym potrafi być wspaniałym organizatorem, dobrym krytykiem, ponadto jest władcza i często rozkazuje, oraz przeciwstawia się innym ludziom.
       W swych poglądach jest niezwykle skrupulatna i rygorystyczna, nigdy nie poddaje się ustalonym normom społecznym i istniejącym porządkom. Zawsze potrafi radzić sobie całkiem nieźle w życiu, a to dlatego, że jest człowiekiem uczciwym, szlachetnym, posiadającym swoje ideały. Mimo to, potrafi skutecznie przeciwstawiać się innym i nie widzi w tym nic złego. 
       Posiada niezachwianą wiarę w słuszność swych spraw i potrafi o nie zażarcie walczyć. Nie zawsze potrafi obiektywnie ocenić słuszność walki, którą toczy, dlatego często zostaje narażony na liczne przykrości, a także może doprowadzić, że jego kariera legnie w gruzach. Jednak, jeżeli na poważnie sam zajmie się wszystkim, dopilnuje interesów, to będzie zajmował wysokie stanowiska i nawet będzie zbierał nagrody. Jest świetnym obserwatorem, robi notatki i dzięki temu, może potrafi być dobrym krytykiem. Jeśli o chodzi o sprawy finansowe, to wysokość dochodów jest uzależniona od jego własnego wysiłku. Ma wielu przyjaciół i znajomych, którzy chętnie wspierają go w trudnych sytuacjach życiowych. Często też potrafi przechodzić z jednej skrajności w drugą, co niekiedy może być bardzo męczące, nie tylko dla niego, ale także dla jego otoczenia. Dzięki znajomości psychiki ludzkiej potrafi doskonale radzić sobie z wszelkimi zawiłościami życia. 
       Należy do osób, które niełatwo się zakochują, ale jak już się zdecyduje na związek, to zakłada go z miłości i jest w nim stały. Od swych współpracowników wymaga, aby wkładali wysiłek i chęć w wykonywaną pracę, gdyż on sam także to robi i pragnie, aby wszyscy mieli jak najlepiej w życiu. Zawsze rozgranicza życie osobiste z pracą i nigdy nie łączy tych dwóch rzeczy naraz. Uważa, że w domu musi zająć się rodziną, a w pracy – pracą. 
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,