Urodzeni 02 grudnia

           Osoba urodzona tego dnia jest ambitna, bystra, zaradna, zawsze dąży do zajęcia dobrego stanowiska.
         Dzięki swej indywidualności i realnemu poglądowi na świat, niezwykle łatwo potrafi się przystosować do panujących powszechnie warunków. Zazwyczaj rzadko zastanawia się nad czymś, co robi, a mimo to, zawsze jej się wszystko udaje i osiąga powodzenie. Pomimo, iż czerpie pomysły od innych, to dzięki swym zdolnościom i urokowi osobistemu, często uchodzi za człowieka wybitnego, potrafi błyszczeć pośród otoczenia, zdobywając tym samym uznanie i majątek. 
         Chętnie wierzy w przeznaczenie i poniekąd ma rację, gdyż ludzie urodzeni dzisiaj,  to ci, którzy są urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, zawsze mają szczęście w życiu. Są ponadto bardzo inteligentni, potrafią optymistycznie patrzeć na świat, i właśnie dzięki temu, doskonale orientują się w sprawach życiowych, a także bez problemu wdrażają nowe pomysły, i idee. Zdarza się im, że bywają strachliwe i niepewne, ale gdy tylko nadarzy się okazja, lub zostają przyparte do muru, odzywa się w nich odwaga i zuchwałość. Ma zdolności organizatorskie i dąży do osiągnięcia wysokiego statusu społecznego i materialnego. Na zewnątrz odbierany jest jako osoba godna zaufania i posiada autorytet wśród ludzi.
                     Jakie są ich wady?
         Łatwość z jaką obraca się w życiu, powoduje, że staje się osobą nadmiernie zarozumiałą, dumną, a nawet pozornie bezwzględną w stosunku do tych, których potrzeb nie rozumie. Zazwyczaj interesuje się sportem i może być dobrym jeźdźcem, strzelcem lub tenisistą. Wszystkie zajęcia związane z ruchem, zwłaszcza na świeżym powietrzu, treningiem, lub opieką nad zwierzętami, przyciągają go. 
        Nie lubi zbyt długo przebywać w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż działa to na niego bardzo przygnębiająco. Kiedy sam ma możliwość pracować na świeżym powietrzu, bardzo współczuje tym, którzy pracują w zamknięciu, pragnie wówczas pomóc im poprawić warunki pracy na lepsze.   
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,