Urodzeni 30 listopada

          Osoba urodzona w tym dniu nic sobie nie robi z ogólnie panujących norm i zwyczajów światowych.
        Jest to człowiek bardzo ruchliwy, przysłowiowe, pięć minut nie potrafi usiedzieć spokojnie w miejscu. W dodatku zawsze wierzy w siebie i przy każdej sposobności stara się wysuwać na pierwszy plan. Posiada dwa oblicza, z których jedno jest niespokojne, ale odważne, a drugie wrażliwe i czułe. Mimo tych rozgraniczeń obydwie te osobowości idealnie się wzajemnie uzupełniają. Zdarza mu się, że niektóre sytuacje wywołują u niego drażliwość i niepokój, i często może się wydawać, że nie jest to spowodowane żadną konkretną przyczyną. Jest to niestety, mylne stwierdzenie, gdyż takie zachowanie jest spowodowane dwojaką ich naturą, z których każda chce dominować. Mimo to, ludzie ci zawsze zachowują dobry nastrój, ufność i serdeczność, pragną dokonywać wielkich rzeczy, działać, zwyczajnie, ulegają potrzebie wewnętrznej aktywności. 
        Jest on też osobą wynalazczą i obrotną, bez problemu potrafi dawać sobie radę w życiu. Z pewnością, jest również człowiekiem rzetelnym i wytrwałym, może nawet trochę aroganckim, ale rzadko zawziętym. Nie należy również do ludzi mściwych czy pamiętliwych, nikogo świadomie nigdy nie krzywdzi, gdyż posiada wysoko rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Jeżeli jednak ktoś inny dotknie go do żywego, to wówczas może się zdarzyć, że stanie się szorstki i nieprzyjemny. Posiada skłonności do przyjemności życiowych. Jest osobą poszukującą przygód, która zawsze spodziewa się szczęśliwych przypadków i na nie liczy.
                   Czego powinien się wystrzegać?
       Powinien unikać nadmiernego ryzyka i podejmowania decyzji pod wpływem chwili, gdyż często okazuje się później, że tego żałuje.
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,