Urodzeni 24 listopada

           Osoba urodzona w dniu dzisiejszym jest przedsiębiorcza, zaradna, ale powinna unikać kłótni i konfliktów z innymi.
        Jest to człowiek skomplikowany, bardzo trudno go rozszyfrować, przeniknąć, a nawet ocenić według ustalonej wartości. Zazwyczaj można go zaliczyć do osób operatywnych i aktywnych, gdzie każde działanie sprawia mu przyjemność. Potrafi także demonstrować swoją niezależność i nie cierpi kłamstwa, wysoko ceni sobie prawdomówność i możliwość swobodnego wypowiadania się. Chętny do niesienia pomocy i to nie tylko dla siebie, ale także dla innych, jeśli widzi z tego korzyści. Z natury jest człowiekiem zaczepnym, agresywnym, konfliktowym, lubi współzawodnictwo, zarówno w zawodach jak i utarczkach słownych. 
        Są to jednak ludzie otwarci, prostolinijni, o skłonnościach filozoficznych i często zmieniają zdanie. Potrafią szybko odstąpić od ogólnie przyjętych reguł i zająć stanowisko, które jest radykalnie odmienne od ogółu.  
               Jakie grożą mu niebezpieczeństwa?
       Wskutek nadmiernego awanturowania się i wywoływania częstych kłótni, może spowodować, że kogoś dotkliwie obrazi lub pobije, albo sam zostanie zraniony.
               Czego powinien się wystrzegać?
       Powinien postarać się tak zachowywać, aby nie przysparzać sobie wrogów, bo może to się dla niego źle skończyć.
               Jak wychować takie dziecko?
       Od najmłodszego, rodzice powinni takiemu dziecko wierzyć i odnosić się do niego z ufnością. Dzieci te, dzięki swej niezwykłej intuicji, potrafią odczuwać wszystko bardzo silnie, a jeśli stracą do kogoś zaufanie, to już ta osoba nie ma u niego najmniejszych szans. Dzieci te są bardzo ruchliwe i dlatego należy im tak zorganizować zabawę, aby tego ruchu miały pod dostatkiem. Najlepiej zapisać go na jakieś dodatkowe zajęcia, które pozwolą mu na wyładowanie nadmiernej energii. Dzieci te powinny być wychowywane w atmosferze spokoju i miłości, wtedy z pewnością okażą swoją wdzięczność i miłość.
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,