Urodzeni 21 listopada

             Osoba urodzona w dniu dzisiejszym nie zawsze zgadza się z panującymi powszechnie poglądami i potrafi je skutecznie zwalczać.
          Posiada niezwykłe zdolności konstrukcyjne i wykonawcze. Jest bardzo dobrym mówcą, potrafi swymi przemówieniami przyciągnąć tłumy ludzi. Inteligentna, poważna, niezwykle staranna i rzetelna, posiada zamiłowanie i predyspozycje w kierunku studiów naukowych. Zdarza się jej być jednocześnie osobą bezwzględną, impulsywną i przebiegłą, ale z drugiej strony, potrafi być taktowna, krytyczna w działaniu, posiadająca logiczne myślenie i przede wszystkim, zawsze jest w ruchu. Zazwyczaj nie okazuje swojego wewnętrznego charakteru, dlatego dla otoczenia bywa zagadką. Potrafi także tak powiedzieć, że drugiemu w pięty wejdzie. 
          Ludzie ci, nie potrafią dostosować się do panujących powszechnie zasad i poglądów, nie rozumieją, dlaczego trzeba wszystko robić pod dyktando i dlatego potrafią przeciwstawić się panującym normom, i działać według własnych zasad, co często przynosi im powodzenie. 
          Zawsze gotowy do walki i to zarówno słowem, pismem lub czynem, potrafi bronić tak samo swoich interesów, jak i interesów społecznych. Nie uznaje żadnych połowicznych rozwiązań, albo coś się daje wykonać, albo nie, i nie ważne, jakie będą tego skutki. Są to ludzie o dość osobliwym charakterze i często nie są rozumiani przez otoczenie.
                       Jak wychować takie dziecko?
          Dziecko urodzone w tym dniu jest utalentowane, inteligentne, potrafi niezwykle trafnie odróżniać dobro od zła oraz prawdę od fałszu. Już od najmłodszych lat rozwija się w przyspieszonym tempie i przejawia chęć panowania nad innymi dziećmi. 
          Rodzice powinni zrobić wszystko, aby dać takiemu dziecku jak najwyższe wykształcenie, gdyż tylko dzięki temu jego zdolności będą się mogły w pełni rozwinąć. 
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,