Urodzeni 12 listopada

           Osoba urodzona w tym dniu bardzo silnie reaguje na słowa uznania i pozytywne opinie o sobie, bądź nagany. 
        Jest to prawdziwy romantyk o zrównoważonym charakterze. Wytrwały i zdecydowany, o wysokich ambicjach, i różnorodnych zainteresowaniach. Lubi on publiczne wystąpienia, bardzo wysoko ceni sobie życie rodzinne i jest przywiązany do ogniska domowego. Przebojowy, odważny, nie boi się zmian w życiu, pragnie zdobyć niezależność i być sam sobie panem własnego losu, oraz pragnie rozszerzyć sferę swoich wpływów. Potrafi znakomicie wykonywać swoją pracę i być uczciwym partnerem w interesach. 
        Mimo to, w stosunkach z nim należy być ostrożnym, gdyż jest bardzo wrażliwy na to, co inni powiedzą i to nie jest ważne – dobrze czy źle. Jeśli uda mu się przezwyciężyć swoje złe cechy charakteru, takie jak: zazdrość, mściwość, chęć upominania innych, to wówczas jest w stanie stać się subtelnym krytykiem i może wykazywać uzdolnienia w kierunku poznawania tajemnic życia ludzkiego. 
        Kobieta urodzona dzisiaj bardzo dobrze sprawdza się jako gospodyni domowa i to do tego stopnia, że osoby postronne, często uważają ją jako znakomitą matkę i żonę, co sprawia jej ogromną radość. Z drugiej jednak strony prawda jest inna, gdyż w domu, gdy nikt jej nie widzi, potrafi domownikom nieźle dać w kość. 
        Jest silną indywidualistką, swoimi poglądami i postępowaniem potrafi zgnębić otoczenie, co dość mocno odczuwają jej dzieci. Nie jest wyrozumiała ani pobłażliwa dla wad popełnianych w młodości. Jej duma i honor nie pozwalają też na przyznanie się do popełnionych błędów, ani na proszenie kogoś z otoczenia, czy bliskich o poradę, bądź pomoc. Kiedy jednak ona, nie zostanie powiadomiona nawet o najmniejszych wydarzeniach jakie zaszły w rodzinie, odczuwa to jako wielką przykrość i nie potrafi tego wybaczyć. 
facebook.com/margoseila 

Etykiety: , , , ,