Urodzeni 01 grudnia

            Osoba urodzona w tym dniu ceni sobie pokój i sprawiedliwość. Nie jest też chętna do wszczynania konfliktów, raczej jest nastawiona na ich rozwiązywanie.
          Jest życzliwa, opiekuńcza, sympatyczna, bardzo ludzka, gdyż zawsze w każdej chwili gotowa jest do pomagania tym, którzy na to zasługują i do popierania słusznej sprawy. Jest maniakiem czystości i porządku, uznaje wszelkie panujące obyczaje i ogólnie przyjęte normy. Nie znosi konfliktów i wszelkiego chaosu, oraz panującej w jej otoczeniu brzydoty. Nie toleruje również wszelkiej złośliwości i niespołecznych poglądów. Uznaje powszechnie panującą religię i prawo, z życzliwością podchodzi także do wszystkich uroczystości, rytuałów, czy innych form towarzyskich. 
          Z natury to spokojny człowiek, chociaż trochę impulsywny i uparty, jednak stara się nikomu nie wchodzić w drogę. Jeśli się zdenerwuje, to musi mieć naprawdę ważny ku temu powód. Posiada niezwykłe zdolności w kierunku nauk ścisłych i stara się je systematycznie rozwijać.
                    Jak wychować dziecko urodzone tego dnia?
          Dziecko takie jest bardzo wrażliwe i uczuciowe, dlatego do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje życzliwego otoczenia. Wszelkie przejawy oziębłości lub obojętności wywierają na to dziecko szkodliwy wpływ, a doznane rozczarowanie ujemnie odbija się na jego charakterze. Lubi ono towarzystwo innych dzieci, nie odrzuca również dzieci niepełnosprawnych, stara się nawet otaczać je opieką. Do wszystkich wokół czuje sympatię i wszystkim okazuje życzliwość. 
         Jest to bardzo rzadko spotykana osobowość, gdzie przeważa jednocześnie zawzięty krytycyzm i nadmierny przerost osobowości. Dlatego rodzice powinni takie dziecko ochraniać i rozwijać w nim dodatnie cechy charakteru.  
facebook.com/margoseila