Urodzeni 26 października

            Kto urodził się w dniu dzisiejszym jest osobą poważną i szczerą, która potrafi umiejętnie wywierać wpływ na otoczenie.
       To ludzie, którzy sporo swojego czasu poświęcają na dokładne wykonanie powierzonych im zadań i nic w tym czasie, nie jest w stanie ich rozproszyć. Są tak skupieni na tym, co robią, że nie widzą potrzeby towarzystwa. Nie są pesymistami, ani bynajmniej odludkami, jednak pewne sprawy widzą z własnej perspektywy i oceniają według swojej wartości. 
       Są to trochę dziwni ludzie, gdyż posiadają jak gdyby, podwójne oblicze. W zależności od potrzeb, często zmieniają sobie znajomych, czyli tak długo utrzymuje stosunki przyjacielskie z innymi, jak długo ich potrzebuje do własnych interesów. Dzięki swej podwójnej naturze i charakterystycznemu zachowywaniu się, otoczenie w którym przebywa, nie jest w stanie go zapomnieć, zawsze pozostawi po sobie jakiś oczywisty ślad. Ogólnie jest postacią szanowaną i cenioną, gdyż potrafi odnosić niekwestionowane sukcesy. Zazwyczaj ludzie ci żyją długo i bardzo rzadko chorują. Jeśli jednak zachoruje, to najczęściej ma problemy z gardłem lub pęcherzem. 
       Do 30 roku życia, różnie im się wiedzie, są okresy wzlotów i upadków. Jednak po tym okresie, następują zmiany, już tylko na lepsze. Jeśli nie uda mu się do trzydziestki zbić majątku, to dzięki intratnemu małżeństwu, z pewnością to osiągnie.

              Co im grozi?

       Możliwość utraty w młodości kochanej osoby, a to często przez to, że są oni tak skupieni i pochłonięci swoją pracą, że nie dostrzegają potrzeb drugiej osoby. Także stosunki z rodziną też nie zawsze układają się po ich myśli.  

              Do czego powinni dążyć?

       Do szanowania swoich przyjaciół, gdyż często zapominają oni, że jeden wierny przyjaciel jest więcej wart, niż setki pochlebców. Powinni również nauczyć się analizowania swojego życie, zwłaszcza tego wewnętrznego i umiejętnego ocenienia swoich wad i słabości.
facebook.com/margoseila 


Etykiety: , , , ,