Urodzeni 16 października

         Kto urodził się w dniu dzisiejszym jest osobą ambitną, samodzielną oraz obiektywną i sprawiedliwą.
       Jest bardzo dobrym taktykiem i dyplomatą. Podejmując jakąkolwiek decyzję zachowuje ostrożność, cierpliwość i przeprowadza dogłębną analizę. Są to bardzo energiczne i ambitne osoby, szybko i dobrze się uczą, gdyż posiadają wszechstronne zainteresowania. Rzadko się denerwują, bo z natury są osobami opanowanymi i zrównoważonymi. Interesują się badaniami naukowymi, w szczególności absorbuje ich chemia i farmacja. Osoby, które wybiorą studia w kierunku przyrodniczym, dzięki swej pracy, mogą zdobyć powodzenie życiowe i uznanie. A na polu naukowym mają wiele do odkrycia i robią to. Część z nich przejawia także uzdolnienia w kierunkach artystycznych i bardzo dobrze się tam czuje. 
       Ludzi ci dużo podróżują, często zmieniają miejsca zamieszkania, prowadzą wędrowniczy tryb życia. Zawsze pokładają ogromne nadzieje we wszystkim, co robią, dzięki temu, szczęście ich nie opuszcza. 
       Pomiędzy kobietami a mężczyznami urodzonymi dzisiaj, występują dość znaczne różnice. Mężczyzna zazwyczaj szuka własnej drogi w życiu, znajduje sobie odpowiednich kolegów i właściwe zajęcie, dość wcześnie ucząc się tego, jak wykorzystać swoją wiedzę i intuicję, i zarobić dużo pieniędzy. 
       Kobieta natomiast, nie okazuje chęci zarabiania wielkich pieniędzy. Posiada szlachetne intencje, ale nie zawsze potrafi wywiązać się ze swoich zobowiązań. Nie interesuje się sprawami finansowymi i często popełnia błędy w tym kierunku. 
      W jednym są jednak tacy sami - w sprawach finansowych są zawsze skrupulatnie uczciwi. Potrafią być dobrymi urzędnikami państwowymi, zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest uprzejmość, dużo taktu i wszechstronne uzdolnienia. Widok cierpienia ludzkiego sprawia im ogromny ból i przykrość, dlatego bardzo rzadko wybierają zawód związany z medycyną praktyczną i opieką paliatywną. 
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , , ,