Urodzeni 15 października

           Osoba urodzona w dniu dzisiejszym, za wszelką cenę dąży do osiągnięcia doskonałości pod każdym względem i jest nieprzeciętnie zdolna, czym wzbudza podziw innych.
        Jest to poważny, zastanawiający się nad życiem człowiek, wierny, dobry, a jego opinie są zawsze trafne i sprawiedliwe. Zazwyczaj wszechstronnie uzdolniony i to zarówno w kierunku nauk ścisłych, jak i sztuki, wachlarz jego uzdolnień jest bardzo szeroki. Interesuje się historią i lubi ją zgłębiać, także chętnie patrzy w przyszłość, zapomina, a nawet nie chce pamiętać o teraźniejszości. Szanuje swoich rodziców, ale bardziej związany jest zawsze z ojcem. 
        Kobieta z 15 października, mimo, iż posiada w sobie dużo kobiecości, to obdarzona jest również dużą siłą charakteru, skoncentrowana na swojej pracy i często wykonuje prace typowe dla mężczyzny. Jej największą wadą jest to, że w prowadzeniu gospodarstwa domowego nie zawsze jest porządna i mnóstwo rzeczy zapomina. 
        Mężczyzna natomiast, jest bardzo wszechstronny i posiada szeroki zakres zainteresowań. Z tego też powodu często nie może zdecydować się na wybór zawodu, gdyż wszystko go interesuje. Może nawet tak się zdarzyć, że w życiu będzie kilkakrotnie zmieniał swój zawód, twierdząc za każdym razem, że tamta praca była niezgodna z jego charakterem i zainteresowaniami. Zawsze jednak dąży do osiągnięcia doskonałości w danym kierunku, pracuje wytrwale i cierpliwie, oraz troszczy się o każdy najdrobniejszy szczegół. 
                 Co mu grozi?
        Modą mu grozić straty finansowe spowodowane własną lekkomyślnością i zbytnią pewnością siebie. 
                 Jak wychowywać takie dziecko?
        Otóż małe dzieci wyjątkowo trudne są do zrozumienia. Są one bardzo wrażliwe i łatwo mogą ulec różnym wpływom, nie zawsze pozytywnym. Zdarza się, że dziecko to mówi, albo robi takie rzeczy, że zarówno rodzice, jak i nauczyciele są zaniepokojeni takim stanem rzeczy. A tak naprawdę, zazwyczaj takie zachowanie jest niezależne od dziecka. Dlatego wychowując takiego młodego człowieka powinno zwracać się uwagę, aby wpoić mu jasne zasady postępowania i oby wydawanie poleceń było zdecydowane. Jeżeli dziecko ma wybuch gniewu czy agresji, powinno się je wyciszyć łagodną perswazją. Dzieci takie szybko się rozwijają, stopniowo odkrywają prawdę i chętnie podejmują wysiłki w celu poprawy i samodoskonalenia się.
facebook.com/margoseila 

Etykiety: , , , ,