Urodzeni 24 września

         Osoba urodzona w tym dniu jest niezależna, samodzielna i odważna, zawsze i wszędzie kroczy własną drogą w życiu. 
       Jest bardzo nowatorska i pomysłowa w swoich działaniach, oraz słynie ze swej oryginalności. Do tego jest wybitnie uzdolniona, zwłaszcza w kierunku sztuki. Indywidualistka, w życiu jest postępowa i nieprzeciętna, dlatego często zostaje wybitną jednostką. Ceni sobie własną wolność i swobodę, nie za szybko także podejmuje decyzję o małżeństwie. Wychodzi z założenia, że jeśli ma być nieszczęśliwa, to woli życie a samotności. Posiada niezwykły dar obserwacji i logicznego myślenia, a jej opinie o innych są trafne i oczywiste.  
       Osoby te przekonane o swej nieomylności i powodzeniu, często popadają w euforię i samozachwyt, stając się przez to bardzo nieostrożne. W codziennym zachowaniu ludzie ci mogą być surowi i oziębli, i nie mieć przy tym pokojowych zamiarów w stosunku do drugiej osoby. W razie potrzeby potrafią być wojowniczo nastawieni do swoich wrogów, nie zważając przy tym na niebezpieczeństwo i nie licząc się z uczuciami i poglądami innych ludzi. 
       Pomimo tych wad jest to człowiek uczciwy, szlachetny i sprawiedliwy w swym postępowaniu. Z natury jest osobą bardzo wrażliwą i przez to swoje wybuchowe postępowanie, nie zawsze potrafi osiągnąć wewnętrzną równowagę i szczęście osobiste. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w otaczających go ludziach. 
             Co mu grozi?
       Poprzez swoją nadmierną wybuchowość, często wywołuje kłótnie, a tym samym naraża się na nieporozumienie, niesławę, a nawet może użycie siły. 
             Do czego powinien dążyć?
       Do opanowania i kontrolowania swych negatywnych emocji, które często są przyczyną jego licznych konfliktów z otoczeniem.
facebook.com/margoseila


Etykiety: , , , ,