Urodzeni 10 września

          Osoba urodzona w tym dniu myśli w sposób logiczny i działa precyzyjnie, za wszelką cenę pragnie zdobyć popularność.
       Dzięki rozwijaniu swoich zdolności w kierunku nauk ścisłych i umiejętności wyciągania trafnych wniosków,  zdobędzie wiedzę i prestiż. Najbardziej charakterystyczną cechą tych osób jest umiejętność bezbłędnego rozróżniania dobra od zła. Niezwykle przedsiębiorczy w swych działaniach, jeśli chodzi o interesy, przejmuje się swoimi sprawami zawodowymi i potrafi bardzo mądrze realizować w życiu swoje przedsięwzięcia. 
       Pomimo swej praktyczności, jest to człowiek myślący, chętnie pracujący dla ogólnego dobra. Jest bardzo wrażliwy i pała silnym uczuciem sympatii i antypatii. Jest łagodnym i przyjaznym człowiekiem, życzliwie odnosi się do osób młodych, otacza opieką słabszych i potrafi poświęcić się dla swoich przyjaciół. Bardzo przywiązany do rodziny,  jest zwolennikiem przyrody i wiejskiego życia. Jest bardzo zdolny, bez problemu może studiować coś trudnego, uwielbia długie i samotne rozmyślania w ciszy i spokoju.
            Do czego powinien dążyć?
       Nie powinien zbytnio zamykać się w sobie i być niezdecydowanym, gdyż to może doprowadzić do tego, że stanie się osobą oziębłą i niesympatyczną. Jego największym pragnieniem jest popularność i dlatego może być narażony na liczne przykrości. Przez to grozi mu też utrata przyjaciół lub osób, które go kochają. 
     Ogólnie jeśli chodzi o jego zdrowie, to jest ono w porządku, jedynym problemem, który może mu dokuczać, to nadwrażliwość jelit, ale jest to raczej związane z jego złym odżywianiem się. Ludzie ci wiodą długie i pomyślne życie, a w późnym wieku, czerpią korzyści ze swoich wcześniejszych poczynań.
facebook.com/margoseila


Etykiety: , , , ,