Urodzeni 7 sierpnia

       Osoba urodzona tego dnia potrafi zrobić doskonały użytek ze swoich posiadanych zdolności.
     Jest to człowiek, który zdaje sobie sprawę ze swej dominacji, siły i zdolności, oraz znacznej przewagi nad innymi ludźmi. Świadomość ta powoduje, że potrafi tę wiedzę wykorzystać na swój użytek. 
    Jego zdolności, zwykle przejawiają się w specjalistycznych kierunkach. Działa on na zasadzie słońca, czyli pragnie wywierać na otoczenie ożywiający i organizatorski wpływ. To pragnienie potęguje się w miarę upływu lat.
    Potrafi uczyć się w życiu, wykorzystując do tego celu, swoje uczucia. Jest bardzo przywiązany do osób, które kocha, ale trzeba na niego uważać, gdyż łatwo popada w gniew lub się wzrusza. Dobre słowo i bardzo szybko się uspokaja. Nie jest osobą mściwą, co można uznać za jego zaletę.
   Bardzo lubi podróżować, zwłaszcza z przyjaciółmi i urządzać u siebie okazałe przyjęcia. Osoba rozrywkowa, potrafiąca dobrze się bawić i używać życia. Pragnie jednak, aby odwzajemniać tę jego dobroć poprzez akceptację jego osoby. Dobry z niego mówca i dusza towarzystwa, bez niego, przyjęcie byłoby nudne. Potrafi na zawołanie opowiadać dowcipy i zawsze tryska wspaniałym humorem. 
   Dzięki swym zdolnościom może być dobrym dyrektorem, bankierem, krytykiem artystycznym itp. Jest też doskonałym koneserem sztuki. W domu cieszy go wszystko co jasne, piękne, okazałe, najbardziej jednak przyjemność sprawia mu dużo światła, przestrzeni i ogień na kominku. 
   Niezwykle odważny, nieustraszony, mężny, wierny, szlachetny i pewien siebie - ogólnie bardzo silny charakter. W każdej sferze życia jest w stanie osiągnąć wysokie stanowisko i uznanie, a jego czyny uzyskają uznanie i akceptację.
facebook.com/margoseila




Etykiety: , , ,