Urodzeni 4 sierpnia

             Kto urodził się tego dnia jest bardzo uczuciowym, wrażliwym i uduchowionym człowiekiem.
          Osoby takie są niezwykle szlachetne, skromne i ambitne, dążące do wysokich ideałów i perfekcji. Potrafią kochać bezgranicznie, a ich wnętrze jest czyste i wolne od uprzedzeń, są także niezwykle uzdolnieni.
          Ludzie ci twardo stąpają po ziemi, są zdecydowane, niezależne, cierpliwe i ostrożne. Ponieważ są osobami nadmiernie wrażliwymi, mogą z tego powodu stać się niepewne, lękliwe w ostateczności - zamkną się w sobie. Często bywają narażeni na duże przejścia i przykrości życiowe, jednak z czasem ich wytrwałość zostaje nagrodzona i wszystko ulega poprawie, zmienia się na lepsze. 
          Do osób urodzonych 4 sierpnia, idealnie sprawdza się przysłowie: "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło". Wszystkie ich niepowodzenia zostają w końcu uwieńczone sukcesem i nieraz zyskują oni w życiu dużą popularność. 
Jedyną ich bolączką jest to, że do bogactwa dochodzą powoli i często poprzez odpowiednie małżeństwo.
          Dużo szczęścia czeka ich w życiu, a czegokolwiek się nie dotkną, prawie zawsze doprowadzają to do pomyślnego zakończenia i osiągną uznanie. 
            Jak należy wychować dziecko urodzone dzisiaj?
         To dziecko posiada niezwykłe zdolności naśladowcze i dlatego od małego należy uczyć je przede wszystkim samodzielności. Naśladuje często nie tylko złe zachowania z najbliższego otoczenia, ale prawie idealnie potrafi naśladować czyjś głos, czy sposób poruszania się. Dzisiejsze dziecko posiada zdolności aktorskie i można je kształcić w tym kierunku.
        Takiego dziecka nie należy drażnić ani poniżać, rodzice powinni dążyć do rozwijania jego wrodzonych zdolności, aby mogło zostać zauważone i docenione przez środowisko. Jest to dość trudne zadanie, gdyż wymaga starannego wychowania. 
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , ,