Urodzeni 3 sierpnia

         Kto się urodził w tym dniu jest osobą towarzyską i nie ma problemu w nawiązywaniu relacji i współpracy z innymi ludźmi.
       Osoba tak prezentuje wszechstronne zainteresowania i poglądy, a jej znajomości są bardzo ogólne. Chce, aby wszyscy ją lubili i cenili. Jeśli uda jej się przełamać i zmieni swoje nastawienie do ludzi, to wówczas staje się przesympatycznym człowiekiem i ludzie zaczynają do niej lgnąć. 
Jest to osoba nadwrażliwa emocjonalnie i jest świadoma swych lęków, które niekiedy przeszkadzają jej w życiu, jednak stara się nad nimi panować.
       Ogólnie, są to osoby uprzejme, życzliwe, utalentowane, jednak często mają zbyt mało silnej woli i wytrwałości w dążeniu do celu. Pomimo skłonności do poświęceń dla swoich przyjaciół, potrafią ich niekiedy dotkliwie zranić. Zasługują jednak na zaufanie, gdyż wierzą każdemu człowiekowi i z góry zakładają, że jest dobry i uczciwy. Jeżeli jednak ktoś zawiódł ich zaufanie, wówczas odczuwają to bardzo głęboko i długo nie potrafią się z tym faktem pogodzić.
       Przedwcześnie taka osoba dojrzewa i już jako nastolatek wykazuje niezwykłe zdolności w jakiejś dziedzinie. Jednak często okazuje się, że gdzieś po drodze gubi się i nie dociera w swych zamierzeniach do końca. 
           Wady:
      Jeżeli jest nadmiernie ograniczany, to wówczas staje się osobą nieopanowaną i gwałtowną w swych uczuciach.
          Czego powinien się wystrzegać?
      Namiętności, które mogą przeważać nad zdrowym rozsądkiem i wówczas popada w konflikty. Powinien unikać także złego towarzystwa, gdyż może ono mieć na niego zły wpływ. Jeśli coś robi, powinien dwa razy przemyśleć swoją decyzję, zanim coś postanowi. 
facebook.com/margoseilaEtykiety: , ,