Urodzeni 13 sierpnia        Osoba urodzona w tym dniu jest bardzo dyskretna i doskonale zna się na ludzkiej psychice.

       Nie lubi tuszowania, kombinacji i tajemnic, bardzo wysoko ceni sobie prawdę, choćby była najgorsza i skutkowała licznymi konsekwencjami. Ma ścisły i logiczny sposób myślenia, potrafi czytać w ludzkich duszach. Bardzo silnie łączy się uczuciowo z innymi. Wykazuje maksimum dyskrecji. Mierzy swe siły na zamiary, potrafi ocenić sytuację i warunki życia. 
      Jest to osoba przewidująca, posiadająca tzw. „szósty zmysł” i mająca wybitne zdolności interpretatorskie. Jest to człowiek otwarty, szczery, przedsiębiorczy oraz natchniony, dążący do szczytnych celów. Często prowadzi obszerne badania i zdobywa w ten sposób wiedzę. Bardzo dobrze rozumie prawa jakimi rządzi się społeczeństwo. Wyniosły i despotyczny, potrafi rządzić ludźmi i dlatego nadaje się do kierowania i zarządzania ogółem. 
      Ma rewelacyjną pamięć i doskonale potrafi koncentrować się na charakterze danej pracy, jaką ma do wykonania. Dzięki doskonałej orientacji w psychice ludzkiej, dojdzie do władzy. Na niektórych ludzi działa aktywizująco i podnosi poziom ich pracy. Wierzy w ludzi i ludzką sprawiedliwość, oraz w to, że osoby z nim współpracujące, tak jak i on, dadzą z siebie wszystko, co najlepsze. 
      Pragnie on wzbudzić pozytywny odzew wśród społeczeństwa, dodaje mu odwagi i zachęca je do działania aby jego nadzieje nie zostały zawiedzione. Jeżeli jednak ktoś go zawiedzie wówczas nie popada w furię, tylko liczy na poprawę stosunków w przyszłości. Nigdy nie wymaga od nikogo pracy ponad siły i wykonania takiej rzeczy, której dana osoba nie jest w stanie zrobić. Zawsze liczy się z możliwościami drugiego człowieka. 
      Interesuje się zarówno nauką jak i sztuką, troszczy się o zapewnienie bytu lub pomoc ludziom biednym, cierpiącym, chorym i przygnębionym. Często zapomina o sobie, troszcząc się o innych. 
      Jego atutem jest punktualność, systematyczność, konsekwentność i ostrożność. Ma duże poczucie humoru i jest gościnny, a z rodziną łączą go bardzo dobre stosunki, jest do niej bardzo przywiązany. Jego bezinteresowność zapewni mu w życiu dobrobyt i uznanie. 
facebook.com/margoseila Etykiety: , , , ,