Urodzony 20 lipca

Kto akurat urodził się tego dnia miewa zmienne nastroje, ale pracuje - wytrwale.
      Wykazuje dużo wrodzonej dobroci, która przejawia się w ich życiu przy każdej niemal okazji. Jest to człowiek nastawiony pokojowo, a tam, gdzie akurat przebywa, wnosi do otoczenia harmonię i zgodę. Jest bardzo życzliwy i uczuciowy w stosunku do innych, jednak podświadomie liczy, że ci odpłacą mu tym samym. Jednak często bywa na odwrót. 
     Największą jego wadą jest wrażliwość na to, co ludzie o nim pomyślą. Dlatego ważne jest, aby wyzbyć się tej wady, gdyż trudno mu będzie w życiu osiągnąć sukces. Chcąc utrzymać się na powierzchni musi być twardszy i okazywać więcej egoizmu w niektórych sprawach.
      Na ogół jest to osoba przyjazna, ustępliwa, uprzejma i łagodna. Nigdy nie narzeka, a w pracy potrafi pracować pod kierunkiem innych, jest nawet gotów do poświęceń dla osób dla niego kochanych. Chętnie się uczy, jest dobrym pracownikiem i wiernym kumplem. Nie wymaga popędzania do pracy, gdyż sam bez zachęty jest gotów wykonać każdą pracę. 
Jest to osoba milcząca ale wytrwała, jednak jej ambicje nie są zbyt wysokie. Ulega nieustannym zmianom nastrojów, ale mimo to, jest ostrożna i można na niej polegać. 
      Co grozi tym osobom?
Osoby o silniejszym charakterze zawładną nimi, a być może nawet uzależnią ich od siebie i swoich decyzji. Trudno im też osiągnąć samodzielność życiową. I tak często są w stanie osiągnąć więcej na podrzędnym stanowisku niż na kierowniczym. 
     Na ogół są to ludzie szczęśliwi. Osiągają wiele dzięki swym zdolnościom artystycznym, zwłaszcza talentowi plastycznemu.
facebook.com/margoseila
Etykiety: , , , ,