Urodzeni 31 lipca

Kto urodził się dzisiaj, potrafi niczym lew, bronić swoich interesów.
          Do aktywnego działania pobudza go chęć dokonania wzniosłych rzeczy. Posiada dużą intuicję i kieruje się nią w życiu, nie zważając przy tym na własną logikę, ani nie uwzględniając poglądów otoczenia. Uczciwy, namiętny lubi zmieniać uczucia i często ugania się za atrakcjami. 
         Jest szlachetny, sprawiedliwy, pełen ufności i nadziei. Przez całe swoje życie dąży do własnego rozwoju i udaje mu się to osiągnąć. Wszechstronnie uzdolniony, zarówno w dziedzinie nauk ścisłych jak i artystycznie, dlatego może i często zajmuje wysokie i dobre stanowiska.  
        Jest to także człowiek czynu i nie boi się nowych wyzwań. Dzięki swym szczególnym uzdolnieniom w kierunku techniki powinien wybierać zawody związane z ogniem, gdyż tam może osiągnąć wiele, a przy tym, zostać zauważonym i docenionym. Pomimo, iż gdzieś w głębi serca pragnie błyszczeć, to raczej unika upubliczniania się na forum, bowiem z natury jest bardzo skrytą osobą. Jednak nie dane mu jest bycie niedostrzeżonym, gdyż dzięki swemu postępowaniu, jest bardzo popularny i cieszy się sympatią otoczenia.
Doskonale umie też bronić swoich interesów. Jednak w życiu prywatnym i rodzinnym jest narażony na mnóstwo przykrości.
     Jak wychować dziecko urodzone 31 lipca?
         Takie dziecko w wychowaniu potrzebuje dyscypliny, czyli twardego traktowania. Należy też tak pokierować jego życiem, aby mogło się kształcić, gdyż ma do tego predyspozycje, inaczej może się stoczyć i popaść w różne nałogi, co niekorzystnie odbije się na jego zdrowiu i życiu. 
W związku z tym ogromna odpowiedzialność ciąży na rodzicach i nauczycielach takiego dziecka, gdyż muszą oni je odpowiednio pokierować. 
Nigdy nie powinno się takiego dziecka oszukiwać ani wprowadzać w błąd, ponieważ jest ono dobrym obserwatorem, a w dodatku ma poczucie głębokiej sprawiedliwości, dlatego wszelkie objawy fałszu mogą spowodować, że zamknie się ono w sobie, stanie się przygnębione i podstępne.
facebook.com/margoseila
Etykiety: , ,