Urodzeni 23 lipca

Kto urodził się dzisiaj zna się na ludziach, a wolność ceni sobie ponad wszystko.
     Jest to człowiek bardzo inteligentny, czujny, bystry, przedsiębiorczy, a jego temperament - nieposkromiony i samowolny, jednak miłość często przesłania mu świat.
     Nad wszystkie inne wartości - bardzo ceni sobie wolność i nie bardzo przywiązuje wagę do zdania innych. Nie zwraca uwagi na otoczenie, a w życiu podąża własną drogą, gdyż jego silna wiara w siebie i we własne możliwości jak gdyby przekonuje go, że jest w stanie zdziałać więcej niż inni wokół niego.    
     Potrafi trafnie wydać osąd o ludziach, wykazując się przy tym dużą intuicją oraz niezwykle silnie rozwiniętym poczuciem sprawiedliwości. Chociaż doskonale orientuje się w naturze ludzkiej, nie potrafi dać sobie rady z samym sobą, ponieważ jeśli już kocha, to to uczucie jest gorące i głębokie. 
     Lubi wspominać stare dzieje i chętnie się nimi dzieli z najbliższymi. Wykazuje też zainteresowania historią i dziejami własnego rodu. Nie zawsze dobrze się czuje w obecnych czasach, uważa, że dawniej ludzie mieli inne priorytety i wiedli ciekawsze życie. 
     Jest to osobowość głęboka, milcząca i zamknięta w sobie. Niechętnie pozbywa się różnych rzeczy, chyba, że w zamian otrzyma coś lepszego i cenniejszego. 
     Co mu grozi?
     W związku z tym, że lubi podróżować, może być narażony na trudności i niebezpieczeństwa.
     Wady:
     Pomimo, iż jest bardzo pewny siebie, to jednak jego charakter jest zmienny i chwiejny, przy czym ma skłonności do zmiany raz obranego kierunku, co może doprowadzić go do niekorzystnych zmian w jego życiu. Także jego nadmierna wrażliwość powoduje, że łatwo zraża do siebie ludzi. 
Gdy napotka na swej drodze utrudnienia, wówczas potrafi wycofać się z obranej drogi.
      Z wiekiem jego pozycja życiowa stopniowo się stabilizuje, dzięki temu może osiągnąć powodzenie i cieszyć się własnym domkiem.
facebook.com/margoseila

Etykiety: , , , ,