Urodzeni 21 lipca

Osoby urodzone 21 lipca zajmują się polityką lub sprawami publicznymi.
      Mają marzycielskie usposobienie, ale są nieco próżni, są zwolennikami przyrody i życia wiejskiego. Interesują się rolnictwem, a piękno przyrody potrafią podziwiać w wszelkich postaciach. 
     Zdecydowani i cierpliwi, dlatego często osiągają stanowiska publiczne bądź polityczne. Są niezwykle wrażliwi na wszelkie wpływy i dlatego czują się nieszczęśliwi jeśli nie znajdą się w harmonijnym otoczeniu. 
     Cierpliwi, pokojowo nastawieni, wierni w swych sympatiach i przekonaniach, a dla osób kochanych lub ideałów, gotowi do poświęceń i wyrzeczeń. 
     Szlachetni i głęboko myślący, potrafią być wpływać na zachowanie i postępowanie innych ludzi. 
     Sprawdzają się w zawodach związanych z ziemią, nieruchomościami, wodą, morzem bądź żeglugą.
W małżeństwie nie są zbyt szczęśliwy, ale tylko wówczas mogą osiągać korzyści materialne. 
     Wadą urodzonego 21 lipca jest marnotrawstwo, słaba wola, uciekanie od uczucia oraz niemożność polegania na nim. Nie zawsze potrafi porozumieć się ze swoim ojcem, wskutek czego dochodzi do spięć. 
     Mimo to, potrafi sobie całkiem nieźle radzić w życiu, a dla pieniędzy jest w stanie wiele zrobić. Jednakże to dążenie może doprowadzić, że stanie się skąpcem.
     Jest delikatnego zdrowia, gdyż silne wzruszenia, złe wiadomości, nadmierna troska o osoby bliskie lub trudności finansowe źle na niego i jego zdrowie wpływają. Powstające wskutek tego niepokoje i obawy, negatywnie wpływają na jego układ trawienny. Może mieć wrzody żołądka, dwunastnicy lub kamienie.
facebook.com/margoseilaEtykiety: , , ,