Urodzeni 18 lipca

Osoba urodzona w tym dniu jest przedsiębiorcza, czynna i niezależna.
      Jest nadzwyczaj samodzielną osobą, nie poddającą się żadnym ograniczeniom i kontroli ze strony innych. Uaktywnia się na samą myśl o podróżach i eskapadach, posiada silną wiarę we własne możliwości, a aspiracje - ma bardzo wysokie. 
      Jest wspaniałym kierownikiem, dyrektorem wszelkich przedsięwzięć, potrafi też poprowadzić zespół ludzi do osiągnięcia wymarzonego celu. Wychodzi z założenia, że jak już coś robić, to na dużą skalę, tak, aby zostać dostrzeżonym przez szersze kręgi. 
      Zawsze potrafi dać sobie radę w życiu, nie ma dla tej osoby rzeczy niemożliwych do zrobienia. Swoje zamiary i czyny nie omawia, ale wprowadza w realizację i to zazwyczaj samodzielnie, bez pomocy innych. Czyny tych osób mówią głośniej niż same słowa. W większości polegają tylko na sobie. Czekają ich powodzenia i sukcesy w pracy, która będzie wymagała od nich racjonalnego myślenia, odwagi i wytrwałości. Potrafi powściągnąć swe namiętności i ograniczyć się. Umie też poświęcić się dla ukochanej osoby. Niekiedy już w wieku nastoletnim opuszcza rodzinę i bliskich, aby prowadzić samotne życie.
Wady:
     Osoby te mają dość niestały charakter, nie przepadają też za porządkiem, a ich zmienne nastroje stają się dokuczliwe dla otoczenia. 
Są niezależni umysłowo - potrafią być zuchwali i samowolni, nie lubią się też zbytnio wysilać w życiu. 
Karierę swą robią stopniowo, przeważnie dopiero w drugiej połowie życia, gdyż uważają, że " Co nagle, to po diable". Pierwsza część życia nie jest zbyt owocna dla nich, jest raczej etapem przejścia do czegoś lepszego.
facebook.com/margoseila

Etykiety: , , , ,